TARİHÇE

 

TARİHÇE

Hünkâr Köşkü, Bursa’nın güneyinde, Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ eteklerindeki Temenyeri parkının güney-üst kesiminde şehre hâkim bir noktada yer alır. Yapı 1844 yılında Sultan Abdülmecid’in Bursa gezisi nedeniyle (salt. 1839-1861) dönemin Bursa Valisi Mehmet Salih tarafından Av Köşkü olarak yaptırılmıştır. Padişah Abdülmecit’in Bursa’yı onurlandıracağı haberi üzerine kentin güneyindeki Keşiş dağı (Uludağ)  eteğindeki Hüsamettin Dergâhı yakınında ve Gökdere’nin doğusunda kalan Ebu Şahme Şeyhi Hasib Efendi’nin  (bazı kaynaklarda Şerif Efendi ) bahçesinde 19 gün gibi çok kısa bir sürede acele inşa edildiği bilinmektedir. 29 Haziran-2 Temmuz 1844 tarihleri arasında Abdülmecit, 18 Nisan 1862 tarihinde Abdülaziz ve 1909 yılında V. Mehmet Reşad konaklamışlardır. Padişahların halkı selamladığı köşkün kuzey kesimindeki ağaçlıklı mekân “Temenna(selamlama)” yeri olarak adlandırılır. Bu ifade zamanla bu mevkiinin “Temenyeri” olarak adlandırılmasına sebep olmuştur. Çeşitli tarihlerde Bursa’ya gelen Atatürk’ünde kaldığı köşk olma özelliğini taşıyan Hünkar Köşkü zaman içinde “Kasr-ı Hümayun”, “Kasr-ı Milli”  “Cumhuriyet Köşkü” , “Atatürk Köşkü” adlarıyla da anılmıştır.

Restorasyon Çalışmaları… 

Köşk ilk olarak 1982-1983 yıllarında onarım görmüştür. Daha sonra 1995 yılında dönemin TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un köşkün Milli Saraylar Daire Başkanlığınca restore edilerek ortak kullanımını talep etmesi sonucu restorasyon çalışmalarına başlanmış ve TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığının gözetiminde Bursa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile yapının restorasyonu tamamlanmıştır. Bu sırada köşkte bulunan eşyalarda Dolmabahçe Sarayı restorasyon atölyelerinde onarım görmüş ve özgün hallerine dönüştürülmüşlerdir. 29 Mayıs 2003 tarihinde dönemin TBMM Başkanı Bülent ARINÇ tarafından Hünkâr Köşkü, müze olarak hizmete açılmıştır. Bugüne kadar 100 bini aşkın ziyaretçisini ağırlayan köşkün, bahçesinde bulunan müştemilat binası 2009 yılında düzenlenerek Sosyal Tesis olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca 2011 yılında Koruma Kurulu’nun onayladığı proje doğrultusunda tesis binası yenilenerek, restaurant kısmı da eklenmiş ve halkın kullanımına sunulmuştur.