SULTAN V. MEHMET REŞAT (1844-1918)

V. Mehmet Reşat (1844-1918)

Otuz beşinci Osmanlı Padişahıdır. İstanbul’da doğan Abdülmecit ile Gülcemal Kadın efendi’nin oğlu olan, 31 Mart Olayı’ndan sonra tahttan indirilen  (1909) II Abdülhamit’in yerine V. Mehmet’in geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış sürecinin hızlanmış olduğu V.Mehmet.  döneminde İslam Eserleri Müzesi kurulmuş, ordu gençleştirilerek modernleştirilmeye çalışılmış, kadınlara konferanslara katılma, darülfünunda okuma vb. haklar tanınmıştır. V. Mehmet Reşat 23 Ağustos 1909 tarihli Bursa gezisi sırasında Hünkâr Köşkünde kalmıştır.