V. Mehmet Reşad (1844-1918)

Otuz beşinci Osmanlı Padişahıdır. Abdülmecit ile Gülcemal Kadın Efendi’nin oğludur. 31 Mart Olayından sonra tahttan indirilen (1909) II Abdülhamit’in yerine V. Mehmet Reşad geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış sürecinin hızlanmış olduğu V.Mehmet döneminde İslam Eserleri Müzesi kurulmuş, ordu gençleştirilerek modernleştirilmeye çalışılmış, kadınlara konferanslara katılma, darülfünunda okuma gibi haklar tanınmıştır. V. Mehmet Reşad’ın 1909 yılındaki Bursa gezisi sırasında Hünkâr Köşkü’nde konakladığı bilinmektedir.