SULTAN ABDÜLAZİZ (1830-1876)

Abdülaziz(1830-1876)

Otuz ikinci Osmanlı Padişahıdır. İstanbul’da doğan, II. Mahmut ile Valide Sultan’ın oğlu olan Abdülaziz, ağabeyi Abdülmecid vefat edince 25 Haziran 1861’de tahta çıktı. Bu dönemde Tanzimat Fermanı’nın getirdiği uygulamaların sonucu olarak yönetim, askerlik, maliye, eğitim, hukuk alanlarında önemli değişiklikler yapıldıysa da, yönetimden hoşnut olmayanların sayısı gün geçtikçe çoğaldı. 30 Mayıs 1876’da tahttan indirilerek yerine V. Murat geçirilen Abdülaziz, 2 Haziranda İstanbul Ortaköy’deki Feriye Sarayı’nda bileklerini keserek intihar etti. Bazı tarihçilere göre de öldürüldü ve II. Mahmut türbesine gömüldü.

Abdülaziz’in Bursa Gezisi:

18 Nisan 1862 Cuma günü, beraberinde sonradan her biri Osmanlı tahtına çıkacak olan şehzadeler, Murat (Murat V), Abdülhamit (Abdülhamit II.) ve Mehmet Reşat (Mehmet V) olduğu halde, 1855 depreminin yol açtığı ve hazinenin yetersizliği dolayısıyla gerekli devlet desteği sağlanamadığı için onarımları yapılamayan ata armağanı cami, medrese, türbe vb. yapıların durumunu yerinde görmek ve halkla görüşmeler yapmak üzere Bursa’ya geldi. Atıcılar’da kurulan Otağ-ı Hümayun’da ağırlanan Padişah, bu günün gecesini Hünkâr Köşkü’nde geçirmiştir. Köşkün güneyindeki düzlükte kendisini selamlamak üzere toplanan Bursalıları “Temenna”ya (selamlamaya) çıkmış ve bu isim zamanla Temenyeri olarak semte adını vermiştir.