MİMARİ

 

Mimari Özellikler

Hünkâr Köşkü “Fransız Ampir Üslup” özellikleri taşımaktadır. Dış yapıda görülen sadelik, iç kısımda özellikle tavan yüzeylerinde yoğunlaşan “Kalemişi” süslemeler, ayna çerçevelerinde, kornişlerde, koltuk ve sandalyelerde kullanılan varak kaplama, kübik tarzdaki mobilyalar bu üslubun belirgin özelliklerini oluşturmaktadır. Sıvama duvarlar ahşap çatkılı olup, ince çıtalarla kaplıdır. Çatısı ilk yapıldığında marsilya kiremitli iken sonradan kurşunla örtülmüştür. Yapının kuzey cephesi alt ve üst katta bulunan balkonları ve eşsiz Bursa manzarasıyla saray benzeri bir görünüme sahiptir.

Pencereler dıştan ahşap basık kemerli kepenklerle sağlamlaştırılmıştır. Köşkün giriş kapısı güneydedir. Mermerden 5 basamaklı bir merdivenle önce sahanlığa, buradan 2 basamakla giriş holüne geçilmektedir. Mermer sahanlık ahşap sütunlar üzerinde duran işlemeli ahşap tavanla örtülmüştür. Üçgen alınlık altında tığ şeklinde saçaklar bulunmaktadır. Girişteki bu üçgen alınlık yapının doğu ve batı cephelerinde tekrar edilmiştir. Alınlıkların iç kısımlarındaki bölümler çıtalarla baklava dilimlerine ayrılmıştır. Çift kanatlı, kapıdan girilen köşkün toplam alanı450 m2dir. Giriş ve bodrum katlarından oluşan köşkün iç düzenlemesine bakıldığında simetrik dağılım göze çarpar. Doğu ve batı yönünde birer oda ve bu odalara bitişik diğer odalar düzenlemesinden söz etmek mümkündür.