Ziyaretçi Durumu

2004- 2015 yılları arasında Hünkar Köşkü Müzesi’ni ziyaret eden kişi sayısı 248180  dir. Bulunduğu konum itibariyle hava şartlarının ziyaretçi durumunu önemli ölçüde etkilediği Hünkar Köşkü Müzesi’n de aylık ortalama ziyaretçi sayısı 3600 kişi civarındadır.

Hünkar Köşkü Müzesi’ni 2012 yılı Kasım ayında 5560 kişi ziyaret etmiştir.

Hünkar Köşkü Müzesi’ni 2013 yılı Kasım ayında 5885 kişi ziyaret etmiştir. 2013 yılında müzenin toplam ziyaretçi sayısı 33373 kişidir.

Hünkar Köşkü Müzesi’ni 2014 yılı Kasım ayında 6039 kişi ziyaret etmiştir. 2014 yılı içinde müzenin toplam ziyaretçi sayısı 42774 kişidir.

Hünkar Köşkü Müzesini 2015 yılı Kasım ayında 6605 kişi ziyaret etmiştir. 2015 yılı içinde müzenin toplam ziyaretçi sayısı 37478 kişidir.