SABİHA GÖKÇEN

 

Sabiha Gökçen

Bursa vilayet Başkâtibi Hafız Mustafa İzzet Bey ile Hayriye Hanım’ın kızları Sabiha, küçük yaşta anne ve babasının ölümünden sonra ağabeyinin yanında yaşamaya başlar. 1925 yılında Bursa’ya ikinci ziyaretini gerçekleştiren Atatürk tarafından 12 yaşında iken evlat edinilen Sabiha Gökçen’in kaldığı ev Atatürk’ün 4.Bursa ziyaretinde konakladığı Hünkâr Köşkü’nün yanındadır. Atatürk’ün bu köşkte kaldığını öğrenen Sabiha, korumaları geçip Atatürk’ü görmeye çalışırken,  korumaların küçük kızı engellediğini gören Atatürk müdahale eder. Gökçen’i yanına çağırır ve ne istediğini sorar, o da “Okumak istiyorum efendim” der. Bunun üzerine Atatürk, ailesinin iznini aldıktan sonra Sabiha Gökçen’i evlatlık edinir.